Σας ενημερώνουμε ότι επανατέθηκε σε ισχύ έως τις 30-11-2014 ο νόμος Ν. 4257/ 14-4-2014 αρθ. 51 όπου δίνεται το δικαίωμα, στους οφειλέτες των Δήμων, να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες (έως τις 30-10-2014) οφειλές τους.

Οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 μπορούν να πληρωθούν :

  • εφάπαξ με απαλλαγή 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.   
  • έως 24 δόσεις, για οφειλές μέχρι 5.000 €, με απαλλαγή 80% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • έως 48 δόσεις, για οφειλές από 5.000,01 έως 10.000 €, με απαλλαγή 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.   
  • έως 72 δόσεις, για οφειλές από 10.000,01 έως 20.000 €, με απαλλαγή  30% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.   
  • έως 100 δόσεις, για οφειλές από 20.000,01€ και πάνω, με απαλλαγή 10% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.   


Προσοχή : η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί έως 30 Νοεμβρίου 2014.   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, Δευτέρα με Παρασκευή ώρες από 9:00 έως 13:00, για υποβολή αιτήσεων, τηλέφωνο για πληροφορίες 2132002866.