foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Η μέχρι σήμερα χρήση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποδεικνύει τη σημαντική της συμβολή στην ενημέρωση του Δημότη. Οι επισκέπτες της έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Δήμου, τις υπηρεσίες του, τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση της β1 φάσης της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

Η μελέτη του ΓΠΣ στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου έχει ως σκοπό να καθορίσει, να προτείνει και να θεσμοθετήσει ένα Χωροταξικό Σχέδιο Τοπικής σημασίας στα διοικητικά όρια μιας από τις δύο Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, το οποίο εντάσσεται και στο χωροταξικό σχεδιασμό της Αθήνας και της Αττικής. Τα βασικά στοιχεία του ΓΠΣ που αποτελούν και οδηγό ενημέρωσης, είναι τα ακόλουθα:

 1. Μνημονεύονται οι Βασικές Αρχές που είχαν καθοριστεί από το Δ.Σ. Παπάγου, με βάση τις οποίες εκπονήθηκε το Γ.Π.Σ. (σελίδα 6-7),
 2. Δε θίγεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και των οικοπέδων,
 3. Εντάσσονται στο σχέδιο πόλης οι πολυκατοικίες του 20ου οικοδομικού Προγράμματος ΑΟΟΑ και οι γύρω από αυτές χώροι (σελίδες 9-11),
 4. Καθορίζονται οι ακόλουθες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):
  α. Περιοχή Απολύτου Προστασίας (ΠΕΠ-1, Υμηττός)
  β. Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΠΕΠ-2)
  γ. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ-3: Θέση Κορακοβούνι – Αγίας Ελεούσας – Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και Μονή Αστερίου)
  δ. Παραρεμάτιες Ζώνες (ΠΕΠ-4) (σελίδες 13,24-27),
 5. Καθορίζονται οι ακόλουθες Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ):
  α. Κοιμητήριο Παπάγου (ΠΕΧ 1)
  β. Στρατόπεδο Φακίνου (ΠΕΧ 2)
  γ. Χώρος Βοηθητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (ΠΕΧ 3 στο Ο.Τ. 168)
  δ. Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης (ΠΕΧ 4 στο Ο.Τ. 168)
  ε. Πρώην Εργοτάξιο Αττικής Οδού (ΠΕΧ 5, στη λεωφ. Αλίμου - Καρέα)
  στ. Αθλητικές Εγκαταστάσεις (ΠΕΧ 6, οι εγκαταστάσεις του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαιρίσεως Παπάγου) (σελίδες 38-43),
 6. Καθορίζονται οι ακόλουθες γενικές χρήσεις γης:
  α. Αμιγής Κατοικία (το σύνολο σχεδόν της πόλης)
  β. Γενική Κατοικία (τα οικόπεδα οδού Αναστάσεως, με άρτιους αριθμούς οικιών, από Τσιγάντε έως Στρατάρχου Παπάγου)
  γ. Τοπικό Κέντρο (τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Εθνικής Αμύνης από Αναστάσεως έως Βυζαντίου και τμήμα οδού Ιερολοχιτών από Κύπρου έως Λευκωσίας)
  δ. Κεντρικές Λειτουργίες (το Ο.Τ. 189 Υπουργείου Μεταφορών και Δνσης Συγκοινωνιών Περιφ. Αττικής, το Ο.Τ. 217 Πίνδου και Αργυροκάστρου και τμήμα Ο.Τ. 154 στο οποίο βρίσκεται το Δημαρχείο Παπάγου)
  ε. Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο (σελίδες 49-57),
 7. Καθορίζονται επακριβώς οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε καθεμία από τις αναφερόμενες στην (6) παράγραφο.
 8. Καθορίζεται Συντελεστής Δόμησης 0,8 (αντί 1), επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών 11μ (αντί 14μ) και κεραμοσκεπής στέγη, για να διατηρηθεί και να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της πόλης ως κηπούπολης. Εξαίρεση γίνεται για τα οικόπεδα που ανήκουν στο Τοπικό Κέντρο, για τα οποία διατηρούνται οι ισχύοντες σήμερα όροι δόμησης (σελίδες 57-58),
 9. Καθορίζονται οι εξαιρέσεις ως προς τους όρους δόμησης οι οποίες αφορούν στα Ο.Τ. 158β (Ολυμπιάδα), 294 και 335α (αγορές), 217 (Πίνδου και Αργυροκάστρου), τμήμα Ο.Τ. 205 (Εθνικής Αμύνης και Λαχανά), τμήμα του Ο.Τ. 154 (Δημαρχείο), τμήμα του Ο.Τ. 155α (Εθν. Αμύνης-Λάρνακος-Αυλώνος), 189 (Υπουργείο Μεταφορών κλπ), τμήμα του Ο.Τ. 356 (Βρεφον. Σταθμός Αλευρά και Βερσή), 184 (αναψυκτήριο Μ. Πάρκου), 167β (κτήριο Αλέξανδρος) και στο Εμπορικό Κέντρο οδού Πίνδου (σελίδες 59-61),
 10. Καθορίζονται οι χρήσεις των χώρων που επιτρέπεται να δημιουργηθούν στο Ο.Τ. 217 (Πίνδου και Αργυροκάστρου) και οι όροι δόμησής τους (χώρος Δημοτικών Υπηρεσιών, χώρος Αστυνομικού Τμήματος και χώρος Καταστημάτων) και καταργείται η δυνατότητα κατασκευής αναψυκτηρίου σ’ αυτό το Ο.Τ (σελίδα 59),
 11. Τροποποιείται ο μέχρι τώρα σχεδιασμός στο Ο.Τ. 188ζ. Το οικόπεδο Εφέσου και Ελ. Βενιζέλου (παραπλεύρως ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.) καθορίζεται ως χώρος κατασκευής Βρεφικού και Παιδικού Σταθμού (αντί Πολιτισμικού Κέντρου) με τους όρους δόμησης που ισχύουν στη γύρω περιοχή (σελίδα 68),
 12. Καθορίζεται το Ο.Τ. 341α (οδός Καλαβρύτων) ως χώρος νηπιαγωγείου αντί αγοράς, με όρους δόμησης μικρότερους από αυτούς της γύρω περιοχής (σελίδα 68),
 13. Καθορίζεται το κληροδότημα Γκανασούλη (Εθν. Αμύνης και Αλευρά) ως χώρος Πολιτιστικού Κέντρου – Παιδικού Σταθμού, με τους όρους δόμησης που ισχύουν σήμερα στη δημοτική κοινότητα Παπάγου (σελίδες 68-69),
 14. Επισημαίνεται η ανάγκη κατασκευής υπογείων βοηθητικών χώρων στην Αγία Σκέπη, για την εξυπηρέτηση του Ιερού Ναού και του εκκλησιάσματος. (σελίδα 71),
 15. Καλύπτεται η ανάγκη δημιουργίας των όλως απαραιτήτων βοηθητικών χώρων (καμαρίνια και κυλικείο) στο δημοτικό κηποθέατρο (σελίδα 71),
 16. Καθορίζεται ότι υφιστάμενες χρήσεις οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του σχεδίου Γ.Π.Σ. αλλά υφίστανται νόμιμα, με βάση την οικοδομική τους άδεια, διατηρούνται. Σε περίπτωση κατεδάφισης, η νέα χρήση πρέπει να είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες από το Γ.Π.Σ. (σελίδα 72),
 17. Καθορίζεται ότι χρήσεις οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του σχεδίου Γ.Π.Σ. διατηρούνται για μία δεκαετία και απομακρύνονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. (σελίδα 72),
 18. Καθορίζεται ότι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι τη δημοσίευση του Γ.Π.Σ. εκτελούνται όπως εκδόθηκαν (σελίδα 72).

Σας καλούμε λοιπόν να ενημερωθείτε από το site του Δήμου www.dpapxol.gov.gr  (κατεβάστε ηλεκτρονικά το κείμενο και τους χάρτες της μελέτης) και να υποβάλλετε τις απόψεις σας μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2013 είτε σε έντυπη μορφή μέσω φαξ στον αριθμό: 210 6513840 ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (προτεινόμενα είδη αρχείων .doc ή .pdf) με την ένδειξη «Παρατηρήσεις – Σχόλια για το ΓΠΣ Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης».

Τονίζουμε ότι το κείμενο της Β1 Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που παρατίθεται στη συνέχεια και τίθεται σε διαβούλευση αποτελεί πρόταση η οποία, με τις παρατηρήσεις και προτάσεις των αρμοδίων φορέων αλλά και των κατοίκων Παπάγου θα διαμορφώσουν το τελικό κείμενο το οποίο θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί (μετά τις 15 Οκτωβρίου).

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Ξύδης

 

 31.jpg