foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Η μέχρι σήμερα χρήση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποδεικνύει τη σημαντική της συμβολή στην ενημέρωση του Δημότη. Οι επισκέπτες της έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Δήμου, τις υπηρεσίες του, τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις.

 

 

Aνοικτή Επιστολή Δημάρχου για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

 

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Εδώ και 2,5 χρόνια, διανύουμε μια περίοδο που τη χαρακτηρίζει μία άνευ προηγουμένου εθνική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, τις ζοφερές συνέπειες της οποίας βιώνει κάθε οικογένεια και κάθε πολίτης.

Σ’ αυτές τις πρωτοφανείς για τον τόπο μας συνθήκες που ζούμε, εμείς οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούμεθα να δώσουμε μια καθαρή απάντηση, που να ενώνει την κοινωνία μας. Γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και κατά συνέπεια ο Δήμος μας, δεν είναι (ή δεν πρέπει να είναι) θεσμός και δύναμη μόνο της παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της Χώρας μας αλλά είναι πρωτίστως (και πρέπει να είναι) θεσμός και δύναμη της τοπικής αλληλεγγύης και συνοχής.

Κατά συνέπεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο, προσφέροντας κοινωνικές υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στη συνοχή και αλληλεγγύη και παρεμβαίνοντας στο ζήτημα της απασχόλησης και, όσο είναι δυνατόν, της ανάπτυξης. Κάνοντας αυτά, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και το αίσθημα ότι είμαστε μια ζωντανή και αλληλέγγυα κοινωνία που δεν ανέχεται την εξαθλίωση των πολιτών της, ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Συγχρόνως, θα αποδείξει ότι η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Σ’ αυτή, λοιπόν, την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται η Χώρα μας, ο Δήμος μας πρέπει να αποτελέσει πυλώνα επαγρύπνησης για την κοινωνία μας, με στόχο τη βελτίωση και επαύξηση των κοινωνικών δομών του και την ισότιμη πρόσβαση των συμπολιτών μας σ’ αυτές τις δομές, ώστε να υλοποιηθεί έμπρακτα και να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Αυτός ο στόχος εκτιμάται ότι μπορεί να υλοποιηθεί με την εφαρμογή ενός Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ένα τέτοιο Πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία «Κοντά στο Δημότη» πρότεινα προ μηνός στο Δημοτικό Συμβούλιο και η πρότασή μου έγινε αποδεκτή. Έτσι, το Πρόγραμμα «Κοντά στο Δημότη» είναι πλέον γεγονός.

Το Πρόγραμμα «Κοντά στο Δημότη», απευθύνεται στους απόρους και οικονομικά αδυνάτους δημότες, στα ΑμεΑ, στους άνεργους και άστεγους δημότες και γενικότερα, σ’ αυτούς που, μόνιμα ή πρόσκαιρα, έχουν ανάγκη τη συνδρομή του Δήμου. Απευθύνεται επίσης και στους εργαζόμενους στο δήμο Παπάγου – Χολαργού που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, στο βαθμό που το επιτρέπει η σχετική νομοθεσία.

 Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες παροχές, δράσεις και μέτρα (αρκετές από αυτές εφαρμόζονται στο δήμο μας εδώ και αρκετά χρόνια):

α. οικονομική ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων και των πολυτέκνων,

β. μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους ή/και τέλη των απόρων, των ατόμων με αναπηρίες και των πολυτέκνων (περιλαμβανομένων και των τριτέκνων),

γ. δωρεάν παροχή ειδών διαβίωσης (κοινωνικό παντοπωλείο, διανομή ιματισμού, παιχνιδιών κλπ),

δ. δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης,

ε. μέριμνα για δωρεάν εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια της πόλης και νοσοκομεία,

στ. μείωση ή απαλλαγή για τη συμμετοχή στα αθλητικά πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα και προγράμματα των Νομικών Προσώπων του Δήμου,

ζ. μείωση ή απαλλαγή από τα τροφεία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών,

η. έκδοση της εκπτωτικής Κάρτας του Δημότη,

θ. στήριξη ανήμπορων δημοτών κατ’ οίκον (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»),

ι.  διάθεση χώρων για στέγαση των αστέγων, κατά τις ημέρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες,

ια. συνεργασία με συλλόγους, συνδέσμους και σωματεία της πόλης για φιλοξενία αστέγων,

ιβ. συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, για παροχή ψυχολογικής και ψυχιατρικής συνδρομής και με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Υγείας «ΑΡΓΩ»,

ιγ. δωρεάν διανομή προσκλήσεων από το Δήμο για την παρακολούθηση των παραστάσεων του Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού και των δημοτικών κινηματογράφων Παπάγου και Χολαργού καθώς και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος,

ιδ. δωρεάν διανομή προσκλήσεων από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για παρακολούθηση αθλητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά,

ιε. συνεργασία με τους ενοριακούς ναούς για τη σίτιση και διανομή φαγητού σε απόρους κατοίκους,

ιστ.παροχή δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές, από συνταξιούχους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς των σχολείων της πόλης μας,

ιζ.  συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αποσκοπούν σε παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και αλληλεγγύη.

Για την υποστήριξη του Κοινωνικού Προγράμματος του Δήμου μας, η δημοτική αρχή διέθεσε, ως πρώτη δόση, το ποσό των 50.000,00€. Επίσης, γι’ αυτούς που θέλουν να συνδράμουν στην εφαρμογή του προγράμματος «Κοντά στο Δημότη», η δημοτική αρχή άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό στη EUROBANK στον οποίο, όσοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέτουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Ο αριθμός αυτού του τραπεζικού λογαριασμού είναι 0026.0374.73.0200326287 και η ονομασία του ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ.

Για λόγους διαφάνειας, εισηγήθηκα και έγινε δεκτό η παρακολούθηση του Προγράμματος «Κοντά στο Δημότη» να γίνεται από  διαπαραταξιακή Επιτροπή, αποτελούμενη από :

α. τον αρμόδιο για την κοινωνική μέριμνα Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο,

β. τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων Δ.Ο.Π.Α.Π. και Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και

γ. τρεις δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο να προέρχονται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.

Αυτή η Επιτροπή, πλην της παρακολούθησης του Προγράμματος, θα είναι αρμοδία για να εισηγηθεί τη λήψη και κάθε άλλου μέτρου ή δράσης που θα βελτιώνει το Πρόγραμμα, το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος του 2014.

Κλείνοντας αυτή την ανακοίνωση / επιστολή μου, είμαι στην ευχάριστη θέση να συμπληρώσω ότι στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και της προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση που «μαστίζει» την κοινωνία μας και την τοπική αγορά μας αποφασίσαμε και τα ακόλουθα :

α. τη μείωση επί 2ετία κατά 50% των δημοτικών τελών των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν από τους δημότες μας και θα έχουν έδρα την πόλη μας και

β.   τη χρηματοδότηση από το δήμο μας καμπάνιας στήριξης της τοπικής εμπορικής δραστηριότητας.

Παραμένων πάντα στη διάθεσή σας, για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Βασίλειος Ξύδης
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού
Υποναύαρχος ΠΝ εα

f27. o perivallontas xwros tou anapsyktiriou1.jpg