Αθανασάκου – Μουντάκη Μαρία
Αρβανίτη – Φραγκή Γεωργία
Αυγουρόπουλος Αθανάσιος
Βαλυράκης Αθανάσιος
Βεντουζά – Παπανικολάου Ειρήνη
Γκλεζάκος  Θεόδωρος
Δεμέστιχας Παναγιώτης
Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου Μαρία
Μπουφούνου Βασιλική
Νικάκη Βικτωρία
Οικονόμου Δημήτριος
Παρίση Χρυσούλα
Ρουφογάλη Δήμητρα
Σιαμάνης Βασίλειος
Σκουτέρης Ιωάννης
Σουρανή Αγλαΐα
Τράκας Μιχαήλ
Τσικρικώνη Άννα-Μαρία
Τσουροπλής Γεώργιος
Χατζής Μιχαήλ
Τίγκας Κωνσταντίνος - Πολυχρόνης
Κουτάκης Νικόλαος
Ζήκας Περικλής
Γεωργακοπούλου Ελένη
Κεχρής Ιωάννης
Τούτουζας Δημήτρης
Αποστολόπουλος Νικόλαος
Φασούλη Αικατερίνη
Κουγιουμτζόπουλος Χαράλαμπος
Στάππας Νικόλαος
Νικολάου Δημήτρης
Ρεμούνδος Γεώργιος
Πολυκαλά Χριστίνα