Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη δικτύου απορροής ομβρίων», προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ 23%, η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Απόφαση 123/2012 (συνημμένο αρχείο).

Attachments:
Download this file (123meletiOmvria.pdf)123meletiOmvria.pdf